Fundashon Julianadorp is een stichting die zich inzet tot “Het bevorderen van een goed leefmilieu voor de bewoners van de wijk Julianadorp in de ruimste zin des woords”.

Het bestuur wordt gevormd vanuit de inwoners van Julianadorp en zet zich in op allerlei gebieden zoals veiligheid, sociale contacten, informatie voorziening en als aanspreekpunt binnen de wijk. Fundashon Julianadorp informeert bewoners via een mailinglijst (Inschrijven voor de mailing lijst) en vergaderingen. Tevens is er een whatsapp groep om elkaar m.b.t. veiligheid te informeren (Inschrijven voor de Julianadorpwatch whatsapp groep).

Tevens is er een Julianadorp Curacao Facebook pagina waar bewoners elkaar informeren (Aanmelden voor de Julianadorp facebook groep)

Alle activiteiten worden via de mailinglijst bekend gemaakt.

Het huidige bestuur wordt gevormd door

  • Kees Boots (Voorzitter)
  • Emelda Meulens (Penningmeester)
  • Francoise Breur (secretaris)
  • Joy Kalyan (Bestuurslid)
  • Henk van Blanken (Bestuurslid)